Downloads

Datenblätter SevenStar


Sevenstar CS-200A

CS-200A – ELASTOMER GEDICHTET


Datenblatt

Sevenstar CS-200C

CS-200C – METALL DICHTUNGEN, ELEKTROPOLIERT


Datenblatt

Sevenstar CS-200D

CS-200D – METALL DICHTUNGEN


Datenblatt

Sevenstar CS-200H

CS-200H – HOCHTEMPERATUR


Datenblatt

Sevenstar CS-230A

CS-230A – HIGH FLOW


Datenblatt

Sevenstar CS-310C

CS-310C – METALL DICHTUNGEN, 1.125”, EP


Datenblatt

Sevenstar D07-19

D07-19 – LOW FLOW


Datenblatt

Sevenstar D07-23

D07-23 – MID FLOW


Datenblatt

Sevenstar D07-60

D07-60 – HIGH FLOW


Datenblatt

Sevenstar D08 Series

D08 Flow Readout Box


Datenblatt